TIETOSUOJA

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:n MUKAINEN REKISTERISELOSTE
Rekisterinpitäjä:
Höyry Löyly Oy Y-tunnus: 2777373-2

Rekisteriä hoitava henkilö: Jesse Hyytiäinen

Rekisterin nimi:
Saunatuote asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus:
Rekisteriä käytetään ainoastaan Saunatuotteen ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon. Rekisterin tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, ellei asiakas ole tätä kieltänyt.

Rekisterin tietosisältö:
Asiakkaan perustiedot: sukunimi, etunimi, jakeluosoite, postinumero, postitoimipaikka, koti- ja/tai matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää Saunatuotteen markkinointiviestintää sähköpostitse tai matkapuhelimeen.
Asiakkaan ostoihin liittyvät tiedot: Höyrylöyly Oy noudattaa vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä asiakasta koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, joko asiakkaan omasta tai viranomaisen pyynnöstä.
Kaikkiin edellä esitettyihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet käsitellään ensisijaisesti osapuolten kesken ja äärimmäisessä tilanteessa oikeusteitse Lohjan käräjäoikeudessa.